Верхньограбівницька ЗОШ І ст.

 

Виховна робота

   План заходів

Педагоги  школи  глибоко  усвідомлюють,  що  соціальна  адаптація  учнів,  розуміння  ними  своїх  прав  та  свідомого  виконання  обов’язків  у  значній  мірі  залежить  від  правильно  визначених  та  обраних  шляхів  реалізації  виховного  процесу.  Тому  пріоритетними  питаннями  у  виховній  роботі  школи  залишається  забезпечення  всебічного  розвитку  особистості,  сприяння  її  самовихованню  й  самореалізації,  спрямування  їх  у  своїй  діяльності  керуватися  загальнолюдськими  цінностями,  глибоко  розуміти  традиції  свого  народу.  У  зв’язку  з  цим  виховна  діяльність  школи  спрямована  згідно  напрямків:

- превентивне  виховання.

- морально-етичне  виховання.

- художньо-естетичне  виховання.

- громадянсько-патріотичне  виховання.

- трудове  виховання.

- фізичне  виховання  і  пропаганда  здорового  способу  життя.

- економічне  виховання.

 Вчителі  приділяли  учням  основну  увагу   у  вивченні:

- української  мови  як  державної;

- основ християнської етики та моралі;

- предметів природничо-математичного циклу;

- іноземної мови ( англ.)

- сучасних комп’ютерних технологій;

- поглибленню знань з  українознавства;

- основ екологічних знань у 1- 4 класах.

     У  навчальному  закладі  ведеться  систематична  робота  щодо  охоплення  дітей  навчанням,  яка  передбачає:  контроль  за  відвідуванням  учнями  школи, роботу  з  батьками  дітей,  які  пропускають  заняття без  поважних  причин, збирання  довідок,  які  підтверджують  пропуски  занять  через  хворобу  та  з  інших  причин,  спільну  роботу  з  правоохоронними  органами  щодо  профілактики  дитячої  злочинності  та  бездоглядності.  

     З  метою  профілактики  правопорушень, негативних  проявів  у  поведінці  учнів,  поліпшення  позаурочної  виховної  роботи  з  правового  виховання,  активізації  співпраці  з  правоохоронними  органами  в  школі  проводиться:

         - профілактична  робота  з  учнями;

         - спільна  робота  із  службою  у  справах  дітей;

         - засідання  педагогічної ради  з  профілактики  правопорушень.

Педагогічний  колектив  школи  проводить  певну  роботу,  спрямовану  на  виконання  комплексної  Програми  профілактики  правопорушень.  Головними  напрямками  роботи  з  цього  питання  є  індивідуальна  робота   з  дітьми,  схильними  до  правопорушень,  до  пропусків  занять,  до  девіантної  поведінки.  У  школі  регулярно проводиться  Тиждень  правових  знань ( грудень). Класними  керівниками  проводиться  індивідуальна  робота  з  учнями,  схильними  до  правопорушень, контролюється  відвідування  учнями  уроків,  ведеться  щоденник  психолого-педагогічних  спостережень  за  цими  учнями.

   Протягом  навчального  року  неодноразово організовуються зустрічі  учнів  1-4 класів  з  дільничним  інспектором  Комарницьким В.М.   та  Гавраном  В.В  які  проводять    індивідуальні  бесіди  з  учнями  девіантної  поведінки  щодо  відповідальності  за  скоєні  злочини.

    Правовиховна  робота  в  школі  сприяє  вихованню  в  учнів  почуття  громадянської  відповідальності  за  свої  вчинки  і  формуванню  негативного  ставлення  до  проявів  беззаконня  та  будь-яких  форм  насильства.  У  навчальному  закладі  з  учнями  організовано  такі  форми  правового  навчання  і  виховання:

- тематичні  загальношкільні  лінійки  та  класні  години,

- лекції,  бесіди  на  правову  тематику.;

- анкетування.;

- зустрічі  з  працівниками  правоохоронних  органів.;

- індивідуальні  бесіди  з  важковиховуваними  учнями;.

- батьківські  лекторії.

Екологічне  виховання

   Екологічне  виховання  проводиться  в  школі  на  уроках  природознавства,  основ  здоров’я  та  в  позакласній  роботі.  Проводяться  конкурси  дитячих  малюнків  екологічного  спрямування,  заходи  до  Дня  довкілля, трудові  десанти  з  благоустрію  території  школи. На  годинах  спілкування  учні  висловлюють  своє  ставлення  до  природи,  до  навколишнього  світу. Тематика  годин  спілкування  присвячена таким питанням: Чому  необхідно  берегти  природу? Мій  голос  я  віддаю  на  захист  природи. Ялинка  у  нашому  будинку: чи  можна  її  змінити?